Zaksięgowanie tzw. pustej faktury wpływa na nierzetelność PKPiR
Napisz do nas Mapa serwisu
Start
Oferta
Kontakt

Zaksięgowanie tzw. pustej faktury wpływa na nierzetelność PKPiR

dodano: 2017-06-13
Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) dalej: ustawa o PIT.

Przeważnie dowodem poniesienia wydatku jest faktura otrzymana od kontrahenta. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów stanowi ona podstawę zaksięgowania kosztu podatkowego w księdze. Reguluje tak § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 728, z późn. zm.) ? dalej rozporządzenia pkpir.

Zaksięgowanie jednak faktury, która nie dokumentuje żadnego zdarzenia tzw. pustej faktury ? czy to w wyniku świadomego czy nieświadomego działania podatnika wpływa na nierzetelność ksiąg. Uchybienia w prowadzeniu ksiąg sankcjonowane są karami. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kary odpowiednio kształtują się na poziomie od 666,60 zł do 19.198.080 zł oraz od 200,00 zł do 40.000,00 zł.

Na gruncie podatku dochodowego pustej faktury nie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Wydatek jest bowiem uznawany za koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje rzeczywiste transakcje dokonane między sprzedawcą i nabywcą wskazanymi na fakturze.

WSA w Poznaniu w wyroku z 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 563/08 jednoznacznie wskazuje:

(...) nie może być sporu co do tego, że przychodów nie można umniejszać poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów faktur fikcyjnych, to znaczy dokumentów wystawionych prawidłowo pod względem formalnym, jednakże nie odzwierciedlających stanu faktycznego, wystawionych jedynie w celu udokumentowania czynności, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.


Źródło: podatki.biz
Kontakt
Mirosław Kowalski
ul. Rynek 4 (w podwórku)
83-300 Kartuzy
tel. +48 600 729 045
biuro@doradca-kowalski.pl
Na skróty
> Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Doradca Podatkowy
> Na górę
Projekt i wykonanie BerMar multimedia